نصیری: طبق قوانین بین المللی فقط انجمن کیک بوکسینگ ایران مجاز به تشکیل تیم است
نصیری: طبق قوانین بین المللی فقط انجمن کیک بوکسینگ ایران مجاز به تشکیل تیم است

نصیری: طبق قوانین بین المللی فقط انجمن کیک بوکسینگ ایران مجاز به تشکیل تیم است. به گزارش آناک‌پرس، رئیس و مدیر اجرایی کنفدراسیون کیک بوکسینگ آسیا (واکو آسیا)گفت: اینکه رئیس فدراسیون انجمن های رزمی اعلام کرده که ۴۰ سبک‌ کیک‌ بوکسینگ در فدراسیون رزمی وجود دارد، نشان دهنده آگاهی کم نامبرده از ورزش کیک بوکسینگ […]

نصیری: طبق قوانین بین المللی فقط انجمن کیک بوکسینگ ایران مجاز به تشکیل تیم است.

به گزارش آناک‌پرس، رئیس و مدیر اجرایی کنفدراسیون کیک بوکسینگ آسیا (واکو آسیا)گفت: اینکه رئیس فدراسیون انجمن های رزمی اعلام کرده که ۴۰ سبک‌ کیک‌ بوکسینگ در فدراسیون رزمی وجود دارد، نشان دهنده آگاهی کم نامبرده از ورزش کیک بوکسینگ و قوانین بین المللی حاکم بر ورزش قهرمانی است.

ناصر نصیری افزود: ما یک ورزش به نام کیک بوکسینگ داریم که متشکل از ۷ رشته در ۲ (بخش رینگی و تاتمی) است. بخش رینگی متشکل از ۳ رشته مبارزه ای و بخش تاتمی  شامل ۳ رشته مبارزه ای و یک رشته نمایشی است.

به عنوان مثال، ورزش شنا متشکل از چند رشته مانند کرال، پروانه، شیرجه، قورباغه و ….است.

مگر ما شیرجه قوی یا کرال پرنده داریم که  به عنوان سبکی ‌از ورزش شنا باشند؟

وی ادامه داد: در جهان و‌ در قاره های مختلف، ارگان های بین المللی ورزشی وجود دارند که مسئول اداره ورزش ها هستند و رسمیت ورزش های مختلف را تعیین می کنند. « گایزف » یکی از آنهاست که تعیین کننده فدراسیون های رسمی ورزشی است. این سازمان در سال ۲۰۰۶ سازمان کیک بوکسینگ ‌جهانی واکو را به عنوان تنها فدراسیون و سازمان بین المللی مسئول اداره ورزش کیک بوکسینگ در جهان تعیین کرده است. همچنین شورای المپیک‌ آسیا نیز کنفدراسیون کیک بوکسینگ آسیا (واکو آسیا) را به عنوان متولی‌ و ‌مسئول اداری ورزش کیک‌ بوکسینگ در قاره آسیا منصوب کرده است.

این قاعده در مورد فیفا و یا فیلا و فدراسیون های رسمی ورزشی دیگر نیز صدق می کند.

بنابراین صحبتهای رئیس فدراسیون یا از دانش کم ورزشی ایشان در سطح بین المللی حکایت دارد یا ایشان مانند آنها که قبلا در جایگاه ریاست فدراسیون رزمی بودند، قصد ندارند که‌ افکار عمومی به خصوص ورزشکاران و جوانان آگاه شوند.

مدیر اجرایی کنفدراسیون کیک بوکسینگ  آسیا (واکو آسیا) تصریح کرد: فدراسیون انجمن های رزمی می تواند تیمی به عنوان تیم منتخب برای سبک های بومی‌ فدراسیون خود داشته باشد، ولی طبق قوانین بین المللی حاکم بر ورش قهرمانی، تیم‌ ملی کیک بوکسینگ ‌ایران متعلق به تیمی است که متشکل از اعضای انجمن کیک بوکسینگ واکو ایران باشد.

اینگونه شعارها بر خلاف قوانین حاکم بر ورزش‌ است و انجمن کیک‌‌ بوکسینگ‌ واکو ایران این حق را دارد که از خود دفاع کند.

نصیری در پایان گفت: همین افکار اشتباه موجود در فدراسیون رزمی، سالهاست ضربه بزرگی به ورزش کیک‌ بوکسینگ کشورمان زده ‌و باعث عدم حضور ورزشکاران کیک بوکسینگ واکو در میادین بین المللی شده بود که‌ خوشبختانه با تلاش های انجمن‌ کیک بوکسینگ واکو ایران در جهت آگاهی مسئولان ورزش کشور، این‌ مشکلات برطرف شد.